VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Door BAG meer naamswijzigingen in gemeentes

In de Basisregistratie adressen (BRA) worden alle woonplaatsen, straatnamen en nummeraanduidingen geregistreerd. De Basis Gebouwen registratie (BGR) bevat gegevens over panden, verblijfsobjecten en (semi-) permanente stand- en ligplaatsen. De BRA en BGR worden samen de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) genoemd.

Door de invoering van de BAG krijgen veel gemeentes te maken met straat- en plaatsnaamwijzigingen. Het formele traject van aanvraag en toewijzing van de postcode is vastgelegd in het Kaderconvenant Postcodes.

De uitvoering van deze wijziging verschilt sterk per gemeente. De ene gemeente doet niets voor bewoners en bedrijven en riskeert meerdere schadeclaims terwijl de andere gemeente plannen opstelt, informatiebijeenkomsten organiseert en financieel compenseert.

De gemeente kan dus veel doen om de overgang soepel te laten verlopen. Zie: " Uitvoering naamswijziging".