VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Uitvoering naamswijziging

Per wijziging zal de gemeente een soort stappenplan moeten maken. Hierin komen de zaken rondom de naamswijziging uitgebreid aan de orde. Onderdelen die in een draaiboek niet mogen ontbreken zijn:

Plannen van woonplaatswijziging of straatnaamwijziging

Bedrijven en particulieren moeten na een wijziging zelf allerlei bedrijven en instanties informeren. Dat kan alleen maar goed gaan als deze bedrijven de nieuwe adresgegevens al kunnen verwerken. De keuze van de ingangsdatum van de straatnaamof woonplaatswijziging is dus erg belangrijk. Het voorkomt dat doorgegeven wijzigingen niet verwerkt kunnen worden door de bedrijven die gebruik maken van postcodesystemen.

Verhuisvriend.nl adviseert om een maand na de eerste maand van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de nieuwe postcodes bekend zijn gemaakt te starten met de adreswijzigingen. De werkelijke ingangsdatum zou dan op de derde maand van het kwartaal zijn. (Zie afbeelding)

Uitvoering naamwijziging

Verhuisboekje als universeel medium voor adreswijzigingen

De gemeente kan het verhuisboekje van Verhuisvriend.nl eenvoudig inzetten om de problemen rondom adreswijzigingen op te lossen. Het boekje is een onmisbare schakel bij een soepele invoering van de naamswijziging. Omdat de bewoners met het verhuisboekje zelf de benodigde instanties infomeren zal er nooit discussie ontstaan over de privacy van de burgers.

Maatwerkafspraken met gemeentes zorgen ervoor dat onze dienstverlening nog beter inspeelt op de specifieke problematiek die is ontstaan door een naamswijziging. Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers via mtext:V77sm3b0834f|Vds0U3rVs3d4e%4m .

Overkoepelende partijen in kaart brengen en informeren

Veel bedrijven in instanties krijgen de nieuwe adresgegevens via het nationale postcodesysteem. Toch is het aan te bevelen om essentiƫle partijen zelf te informeren. Hierbij is te denken aan alarmdiensten (politie, brandweer, ambulance), woningcorporaties en navigatieproducenten (Teleatlas, Citoplan, Navteq en Falkplan en Adviesdienst verkeer en vervoer). Uiteraard werkt de gemeente haar eigen basisadministratie bij.

Fysieke aanpassingen

Ook de fysieke aanpassingen worden door de gemeente uitgevoerd. Bij kleine wijzigingen zal de straatnaam vervangen worden. Grotere wijzigingen kunnen ook een aanpassing van de bewegwijzering tot gevolg hebben.

Verhuisboekje