VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Supertip! Supertip!
Bij Verhuisvriend.nl regelen Bij Verhuisvriend.nl regelen
Verouderd / overbodig Verouderd / overbodig

Overzicht checklists

Huislijn.nl
Vereniging Eigen Huis
Verhuisadviseurs
NVM Makelaars
Vragen over verhuizen
Erkende Verhuizers
UTS Verhuisbedrijf
Moviq Verhuissite

Checklist Vragen over verhuizen

Fase 1a: Als eerste mee beginnen

Huur opzeggen/woning te koop aanbieden
Hypotheek regelen
Bij Verhuisvriend.nl regelenVerzekeringen regelen
Bij Verhuisvriend.nl regelenGas water en licht opzeggen en regelen voor in het nieuwe huis
Bij Verhuisvriend.nl regelenTelecom, internet en televisie opzeggen en regelen voor in het nieuwe huis
Supertip!Vrije dagen opnemen/verhuisverlof regelen
Afspraken maken met bewoners van het oude huis m.b.t het overnemen van bepaalde spullen.
Informeren naar huursubsidie/huurgewenningsbijdrage
Informeren naar verhuiskostenvergoeding
Automatische incasso wijzigen of stopzetten
Bij Verhuisvriend.nl regelenWerkster/glazenwasser/schoorsteenveger opzeggen
Verouderd / overbodigVerhuizing doorgeven aan TNT Post verhuisservice
Verhuiskaarten regelen
Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt
Offerte aanvragen bij een verhuisbedrijf
Vervoer/transport regelen
Opslagruimte regelen
Verhuizing plannen
Vrienden vragen als hulp
Verhuisdozen en dekens regelen
Oriënteren op allerlei zaken in en om uw nieuwe woning

Fase 1b: Alleen als u verhuist naar een andere gemeente

Stadsplattegrond of streekkaart kopen
Rondkijken in de nieuwe buurt
Bij de nieuwe gemeente informeren naar zaken zoals scholen, gezinszorg, systeem ophalen huisvuil enz.

Fase 2: Ongeveer een maand voor de verhuizing

Bij Verhuisvriend.nl regelenBelangrijke bedrijven, instellingen, mensen inlichten dat u gaat verhuizen
Bij Verhuisvriend.nl regelenKinderen aanmelden bij nieuwe school
Nieuwe postbus aanvragen en oude opzeggen
Schoorsteen van het nieuwe huis laten vegen

Fase 3:In de laatste weken voor de verhuizing

Bij Verhuisvriend.nl regelenOpvang kinderen en huisdieren regelen
Overdracht sleutel huidige woning regelen
Overdracht sleutel nieuwe woning regelen
Sleutels bij laten maken
Supertip!Spaarzegels winkels inleveren
Sleutels postbus inleveren
Geleende spullen teruggeven aan eigenaar
Biblitheekspullen terugbrengen
Beginnen met inpakken van spullen die niet in een verhuisdoos passen
Verhuiskaarten versturen
Alles opruimen wat niet meegaat

Fase 4: In de week van de verhuizing

Nieuwe huis schoonmaken
Vaste lampen demonteren
Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers)
Bij Verhuisvriend.nl regelenLeveranciers inlichten
Bij Verhuisvriend.nl regelenKrantenbezorgers inlichten
Verouderd / overbodigAntenne van het dak afhalen
Inpakken
Supertip!Controleren of er voldoende koffie in huis is
Supertip!De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat weg moet
Trommel wasmachine vastzetten
Zorgen voor voldoende contant geld
Eten en drinken regelen voor verhuisdag
Bij Verhuisvriend.nl regelenMeterstanden opnemen

Fase 5: Op de dag/avond voor de verhuizing

Demonteren van groot meubilair
Kinderen en huisdieren naar het logeeradres brengen
Koelkast leegmaken, uitzetten, drogen en dichtplakken met tape
Diepvriezer op de koudste stand zetten
Plaats reserveren voor verhuisvervoer
Afscheid nemen van buren en vrienden
Laatste dingen inpakken die niet in een verhuisdoos passen

Fase 6: Tijdens de verhuizing

Inpakken van laatste verhuisdozen
Laatste gordijnen afhalen
Sleutels apart houden
Geld apart houden
Medische papieren apart houden
Reserve zekeringen voor elektra apart houden
Alle ruimte controleren op vergeten spullen
Bij Verhuisvriend.nl regelenMeterstanden opnemen
Gas afsluiten
Elektra afsluiten
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
Alle ramen en deuren goed afsluiten
Sleutel afgeven aan huismeester

Fase 7: Na de verhuizing

Nieuwe kamers 'merken'
Alles zoveel mogelijk op de juiste plek zetten
Slaapkamergordijnen ophangen
Koelkast en vriezer even rust geven alvorens aan te sluiten
Trommel wasmachine losmaken
Kinderen en huisdieren ophalen
Naambordje aan de deur schroeven
Supertip!Aanmelden gemeentehuis
Sleutel nieuwe postbus ophalen
Kennismaken met de school, buren en rest van de omgeving
Verouderd / overbodigControleren of de post wordt nagezonden
Nieuwe automatische incasso regelen

Verhuischecklist